Правила відео-архіву «Леотека» від 29-06-2018

Дані Правила поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують відео-записи та інші матеріали приватного відео-архіву «Леотека».

Юридична особа (…) (далі — Телеканал або Замовник ) і журналіст Леус Олег Олександрович (далі – Автор), укладають публічний договір (оферту) на предмет передачі (продажу) Автором Телеканалу відео-записів і прав на їхнє використання.

Автор надає Телеканалу НЕВИКЛЮЧНІ права на використання куплених відео-записів.

Для укладення публічного договору з Автором Телеканал надсилає Автору лист за підписом уповноваженого працівника Телеканалу, який від імені Телеканалу висловлює згоду з публічним договором (Правилами відео-архіву «Леотека»).

Телеканал може замовляти відео-записи через електронну пошту або по телефону. Робочий час Автора: від 09:00 до 19:00 за місцевим часом.

Автор визначає прикінцеву вартість відео-записів і погоджує її з Телеканалом.

Сторони (Телеканал і Автор) погоджують спосіб оплати за відео-записи.

Телеканал сплачує за Автора податок на доходи фізичних осіб, вираховує сумму податку з гонорару і надає Автору електроною поштою копію квитанції про сплату податку.

Автор висилає Телеканалу текстовий опис куплених відео-файлів.

Телеканал має право використовувати відео-записи Автора в ефірних програмах і на своєму офіційному веб-сайті без права вільного безкоштового вантаження відео-записів користувачами.
При цьому Телеканал має право самостійно проставляти логотип “Leoteka” на використаних відео-записах Автора.

Телеканал може використовувати відео-записи Автора тільки згідно з публічним договором, викладеним в даних “Правилах”. Телеканал не має права перепродавати чи безкоштовно передавати відео-записи Автора третім сторонам.

Телеканал має право купити відео-записи для іншого Замовника, який, у свою чергу, повинен надіслати Автору лист про згоду з публічним договором (Правилами відео-архіву «Леотека»).

При використанні в Інтернеті фотографій сайту “Леотека” активинй гіпер-посил на сайт “Леотека” (http://leoteka.work/) є обов’язковий.